Dílenská Příručka Ford Focus 01 Cz Manual

Sponsored link: Download Dílenská Příručka Ford Focus 01 Cz Manual
f fin s cz ford focus
Stupòovitá a splývavá záï : Vyjmout odkládací polici (splývavá záï), kryty dna zavazadlového prostoru a náhradní kolo. Demontovat boèní kryt zavazadlového prostoru, kryt záïového koncového plechu a kryt uvnitø u levého zadního svìtla. Vlevo pod nosièem zámku v záïovém koncovém plechu umístit na vhodném, rovném místì díru s prùmìrem 19 mm, odhrotovat, ošetøit ochranným prostøedkem proti korozi a nechat uschnout. Turnier: Otevøít klapku odkládacího prostoru na levé stranì zavazadlového prostoru a demontovat.

Language: german
PDF pages: 40, PDF size: 0.25 MB
Report
d dk e f fin gb gr i s pl nl n cz ford focus
Stupòovitá a splývavá záï : Vyjmout odkládací polici (splývavá záï), kryty dna zavazadlového prostoru a náhradní kolo. Demontovat boèní kryt zavazadlového prostoru, kryt záïového koncového plechu a kryt uvnitø u levého zadního svìtla. Vlevo pod nosièem zámku v záïovém koncovém plechu umístit na vhodném, rovném místì díru s prùmìrem 19 mm, odhrotovat, ošetøit ochranným prostøedkem proti korozi a nechat uschnout. Turnier: Otevøít klapku odkládacího prostoru na levé stranì zavazadlového prostoru a demontovat.

Language: german
PDF pages: 40, PDF size: 0.25 MB
Report
d dk e f fin gb gr i s pl nl n cz ford focus
Stupòovitá a splývavá záï : Vyjmout odkládací polici (splývavá záï), kryty dna zavazadlového prostoru a náhradní kolo. Demontovat boèní kryt zavazadlového prostoru, kryt záïového koncového plechu a kryt uvnitø u levého zadního svìtla. Vlevo pod nosièem zámku v záïovém koncovém plechu umístit na vhodném, rovném místì díru s prùmìrem 19 mm, odhrotovat, ošetøit ochranným prostøedkem proti korozi a nechat uschnout. Turnier: Otevøít klapku odkládacího prostoru na levé stranì zavazadlového prostoru a demontovat.

Language: german
PDF pages: 40, PDF size: 0.25 MB
Report
Deutsch ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.